Konobo moja

Imala si baril i bronzine,
pod škancijon stivane bocune,
sve si gušte na ovome svitu,
darivala ka lipe bokune.

Vonjala si tocon i frižginon,
ladila me kad uvati fjaka,
a kad dušu stegla bi tuga
u tebi san i pija i plaka.

Konobo moja, radosti sva,
dušu san svoju svu tebi da.
Konobo moja, ka dom si moj,
cuvan ti pismu, ka život svoj.

Uz šteriku još vonja levanda,
razvodni se život ka bevanda,
od bibiti, falši novitadi
ne damo se još smo uvik mladi.

Ajmo skupa prijatelji moji,
razmistimo tamburin, katrige,
zapivajmo pismu s kojon srce
u pol žmula zaboravlja brige.

Konobo moja, radosti sva,
dušu san svoju svu tebi da.
Konobo moja, ka dom si moj,
cuvan ti pismu, ka život svoj.