Zavod za telekomunikacije

Seminar iz Višemedijskih komunikacija


Jedinstveni telefonski imenik     Jedinstveni telefonski imenik zamišljen je tako da na jednom mjestu možete pronaći sve telefonske brojeve pretplatnika. Imenik radi tako da na unos prezimena telefonskog pretplatnika (obavezan unos), kao rezultat daje sve telefonske brojeve istog, unutar određene županije, te telefonske brojeve mobilnih telefona na mrežama VIP (091) i HT-Cronet (098) (naravno ako su prijavljeni njihovi brojevi kod VIP-a, odnosno kod HT-Cronet-a).

 

Telefon Mobilni telefonUnos u jedno od polja označeno zvjezdicom (*) je obavezan!
Predbroj:  
* Prezime:  
Ime:  
* Telefon:  

 


     UPUTA:

Za pretraživanje je potrebno navesti prezime pretplatnika kao i odabrati županiju u kojoj se traženi pretplatnik nalazi, ili broj telefona bez predbroja. Za brži rad i efikasnije pretraživanje prilikom unosa prezimena unesite i ime pretplatnika. Dopušteno je i korištenje znaka "*" kao zamjenu za jedno ili više slova npr. za upit "miri*" kao rezultat dobiti ćemo sve korisnike kojima prezime počinje sa "miri".

Prilikom ispisa rezultata daje se prikaz samo 100 pretplatnika na mreži HT-Cronet 098 i na ispisu pretplatnika određene županije. Zbog toga je poželjno prilikom unosa prezimena (naravno treba odabrati i željenu županiju) unijeti i ime pretplatnika.

 Linkovi telefonskih imenika zasebno:
Linkovi koji su nam pomogli pri izradi Jedinstvenog telefonskog imenika:
Broj posjeta: 000000
Od 28. kolovoza, 2002.
autori:  Zvonimir Bregeš & Alan Hojski
Zagreb, siječanj 2002.